Romantická Provence

Provence je krajina provoněná levandulí, šalvějí a tymiánem. Silničky lemují olivové háje a vinice. Kromě nádherné přírody se v kraji se nachází také mnoho antických staveb především z období, kdy tady pobývali Římané. Skvostné jsou i památky středověké. Program zájezdu Vás zavede do nejkrásnějších oblastí tohoto půvabného koutu Francie .Uvidíte papežské město Avignon se slavným mostem, jedinečný římský akvadukt Pont du Gard a malebná provensálská městečka Les Beaux –de-Provence a St.Rémy. Stejně uchváceni budete i divokým kaňonem Verdon a městy Nimes a Arles. Jen v málo městech Provence se tak zdařile snoubí všechna kouzla tohoto kraje jako právě zde. Navštívíte také nejznámější letovisko na Francouzské riviéře - Saint Tropez i miniaturní stát Monaco. Čekají Vás také největší evropské vodopády na řece Rýn u švýcarského Schaffhausenu a malebné město spojené s českou historií - Kostnice na břehu Bodamského jezera v Německu. 
 Program pobytu:

1.den - odjezd  kolem 15  hodin. Cesta přes Rakousko.
2.den - dopoledne příjezd do Kostnice - prohlídka pro Čechy významného města, ležícího na břehu Bodamského jezera, návštěva  místa , kde byl upálen Jan Hus ( event. Husova domu). Pokračování přes Schaffhausen k Rýnským vodopádům - největším říčním vodopádům v Evropě. Příjezd do místa ubytování v Chambery. Nocleh v hotelu.
3.den - ráno odjezd do jednoho z nejkrásnějších a historicky nejcennějších měst jižní Francie - Avignonu, honosného města na Rhôně - prohlídka města a papežských zahrad, odkud je krásný pohled na proslavený Avignonský most, fakul. prohlídka Papežského paláce
V odpoledních hodinách cesta k Pont du Gard - jednomu z nejzachovalejších a největších římských akvaduktů, považovanému za jeden z divů antického světa. Nocleh v hotelu.
4.den - cesta  typickou provensálskou krajinou do malebného skalního města s hradem Les Baux -de-Provence, ležícího v romantické poloze na skalnatém vápencovém ostrohu, odkud je nádherný pohled na  celou deltu Rhôny. Pokračování panoramatickou silnicí do městečka St.Rémy-de-Provence- prohlídka , zastávka na plošinách s římskými památkami  Les Antiques.  Odpoledne prohlídka města Arles, spojeného navždy se jménem Vincenta van Gogha. Prohlídka města překrásně rozloženého na březích Rhôny s řadou památek z římského období. Podvečerní procházka městem Nimes s jedním z nejzachovalejších římských amfiteátrů. Návrat na ubytování v hotelu.
5.den - celodenní výlet k největšímu evropskému kaňonu Grand Canyon du Verdon, mimořádné přírodní atrakci srovnávané s Grand Canyonem v Coloradu v USA.Cesta podél celého kaňonu se zastávkami na vyhlídkách na přírodní divy. Zastávka u jezera Ste. Croix (možnost koupání) , návštěva malebné vesničky  "na bidýlku"  Moustiers -St-Marie proslavené keramikou.Návrat na ubytování v hotelu.
6.den - dopoledne prohlídka  Saint Tropez - vyhlášeného  letoviska na Francouzské riviéře, proslaveného četnickou stanicí a oblíbeného prázdninového místa francouzské " zlaté mládeže". Odpoledne návštěva Monaca - prohlídka miniaturního státu proslaveného kasínem a hernami, návštěva části Monaco s knížecím palácm a Oceánografickým muzeem i části Monte Carlo se slavným kasínem, event. možnost koupání. Večer odjezd domů.
7.den - návrat domů ve večerních hodinách.

Nástupní místa:

Ostrava, Opava,  Olomouc, Brno ( další budou upřesněna). 

Ubytování:

4 noci v hotelu F1 / Premiere classe  - třílůžkové pokoje s příslušenstvím.  U hotelu F1  sprchy a WC na chodbě.

Stravování:

Vlastní s možností zajištění snídaní  v hotelu za příplatek 500 Kč/ os/pobyt .

Cena zahrnuje:

-Dopravu klimatizovaným autobusem
-4 x ubytování v třílůžkovém pokoji
-Kvalifikovaného průvodce a tlumočníka
-Pojištění CK proti úpadku

Cena nezahrnuje:

Vstupy
Pojištění léčebných výloh

Příplatky:

4 x snídaně -kontinentální ( bageta, džem, máslo,přesnídávka, jogurt,musli, káva, kakao, čaj ) -500,-Kč/os  
Ubytování ve dvojlůžkových pokojích -670,-Kč/os

Termíny a ceny:

Termín: duben-listopad 2014  (dle dohody)
Cena: 6 700,-Kč

© 1995-2023 TOP TOUR, Revoluční 52, 794 01 Krnov | e–mail:toptour@cktoptour.cz | tel./fax: +420 554 614758 | mobil: +420 602 736779, +420 602 853895